Renovering

Renovering

För vissa typer av renoveringar i lägenheten krävs styrelsens tillstånd innan renoveringen påbörjas, regleras i 7 kap. 7 § bostadsrättslagen.


Styrelsens tillstånd krävs för följande ingrepp/renovering:

 

  • Väsentlig förändring av lägenheten. Detta kan t. ex. gälla ändring av lägenhetens karaktärsdrag såsom ändrad planlösning.
  • Ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten. Med detta avses bl.a. installation, renovering eller förflyttning av våtutrymme, kök eller toalett.
  • Ändringar av elledningar som föreningen ansvarar för, dvs. ledningar som föreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet (t.ex. Com Hem-uttaget och fibermodemet).


Om ni är osäkra på om det krävs ett tillstånd är det alltid bättre att rådfråga styrelsen!


Kom ihåg!


  • Ansökan om tillstånd för renovering görs i god tid och endast via blanketten nedan. Skicka in den till renovering@breitenfeld.se eller lämna in den i styrelsens brevlåda vid tvättstugan 64-66. Vi behandlar er ansökan så snart vi kan och återkommer.
  • Sätt upp information i er uppgång i god tid för att förvarna era grannar innan ni påbörjar renoveringen.
  • Entrén till vår innergård är genom grinden mot Stampgatan och där finns det även en möjlighet för bilar att köra in. Det går bra att stanna bilen på gården för att lasta på/av gods men längre parkering är strikt förbjudet. Det finns en maxgräns på hur tunga fordon som får köra in på gården eftersom marken på gården är taket till garaget. En del sprickor har uppstått i garagets tak på grund av att för tunga fordon har kört in på gården.
  • Det finns en låst grind mot vår grannförening HSB (som är uppsatt av dem) och dessvärre finns inget servitut mellan föreningarna som ger oss rätt att använda deras stora valv att köra in större fordon på vår gård.
  • Om en renovering påbörjas utan godkännande av styrelsen kommer detta att tas med i registret vid framtida försäljning av bostadsrätten.


I renoveringsblanketten finns de fullständiga renoveringsvillkoren.


Lycka till!

Här är pdf-filer över samtliga lägenheternas planlösningar. Original från bygget, ej uppdaterade utifrån de boendes ombyggnader.


Ett tips om du söker en planlösning över en särskild lägenhet är att först gå in på rätt våningsplan och ta reda på vilket typ-nummer den lägenheten har. När du väl har det så kan du hitta rätt pdf-fil för den lägenheten.