Ekonomi

Ekonomi

Översikt

Brf Breitenfeld har under året 2020 haft en god ekonomi med en nettoomsättning på 4,8 mnkr och en soliditet på ca 21%. Föreningen gjorde ett positivt resultat på 824 tkr. Föreningens goda ekonomi har tillåtit styrelsen att besluta om en avgiftssänkning på 5% fr o m januari 2021. Fastigheten har en låg belåningsgrad jämfört med taxeringsvärdet, en god kassalikviditet och ett positivt kassaflöde för det gångna året. Föreningen har (2020) bekostat byte till säkerhetsdörrar för samtliga bostäder i fastigheten. I samband med det har även fastighetsboxar med servicelådor installerats.


Föreningen har 2020 betyget Aallabrf.se (högsta betyg A++ innebär en mycket god ekonomi).


En oberoende revisor granskar föreningens årsredovisning och utför en revision av styrelsens förvaltning varje år. Detta ska ge en trygghet till medlemmarna att allt går rätt till i föreningen. Revisorns uttalande finns i slutet på årsredovisningen.


Revisor

Magnus Emilsson, Borevision

Tel: 031-760 12 65

Epost: magnus.emilsson@borevision.se

Hemsida: www.borevision.seDokument

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019


Budget 2021


Underhållsplan 2017-2027Uppdaterad 2021-05-15.

Årsstämma

Vi håller årligen ett möte under första kvartalet som är vårt högsta beslutande organ. Här får medlemmarna välja sin styrelse, valberedning och revisor för det aktuella året. Årsredovisningen för det gångna året presenteras och vi tar upp viktiga punkter som har hänt under året. 


Vi går igenom samtliga motioner som har skickats in senast en vecka innan årsstämman. En motion är ett förslag till ett beslut, och alla medlemmar har möjlighet att skriva motioner till årsstämman. Det kan vara allt från renovering av balkonger till inköp av blommor på gården.


Vi uppmuntrar medlemmar att delta på årsstämman för där har ni möjligheten att påverka och göra era röster hörda! Det är för er egna trivsel i bostadsrättsföreningen och om ni inte tar initiativ så kanske ingen annan gör det heller.