Ekonomi

Ekonomi

Översikt

Brf Breitenfeld har en god ekonomi med en nettoomsättning på 5,2 mnkr och en soliditet på ca 20%. Föreningen gjorde ett positivt resultat på 692 tkr för 2019 efter det negativa resultatet för 2018 (som berodde på en stor omfattande gårdsrenovering). Fastigheten har en låg belåningsgrad, en mycket god kassalikviditet och årets kassaflöde är positivt. Föreningen har inte behövt höja månadsavgiften på flera år och istället kunnat använda överskott till att renovera och amortera ner fastighetslånen.


Föreningen har anställt en oberoende revisor som varje år ska granska föreningens årsredovisning och utföra en revision av styrelsens förvaltning. Revisorns uttalande finns i slutet på årsredovisningen.


Revisor

Magnus Emilsson, Borevision

Tel: 031-760 12 65

Epost: magnus.emilsson@borevision.se

Hemsida: www.borevision.seDokument

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018


Budget 2020


Underhållsplan 2017-2027Uppdaterad 2020-08-25.

Årsstämma

Vi håller årligen ett möte under första kvartalet som är vårt högsta beslutande organ. Här får medlemmarna välja sin styrelse, valberedning och revisor för det aktuella året. Årsredovisningen för det gångna året presenteras och vi tar upp viktiga punkter som har hänt under året. 


Vi går igenom samtliga motioner som har skickats in senast en vecka innan årsstämman. En motion är ett förslag till ett beslut, och alla medlemmar har möjlighet att skriva motioner till årsstämman. Det kan vara allt från renovering av balkonger till inköp av blommor på gården.


Vi uppmuntrar medlemmar att delta på årsstämman för där har ni möjligheten att påverka och göra era röster hörda! Det är för er egna trivsel i bostadsrättsföreningen och om ni inte tar initiativ så kanske ingen annan gör det heller.