Ekonomi

Ekonomi

Översikt

Brf Breitenfeld har under året 2021 haft en nettoomsättning på 4,6 mnkr och en soliditet på ca 18%. Föreningen gjorde ett negativt resultat på -2,2 mnkr pga finansieringen av säkerhetsdörrar i samtliga hushåll. Föreningen har en belåningsgrad på 23% jämfört med taxeringsvärdet och en god kassalikviditet. För framtiden amorterar föreningen årligen i takt med avskrivningen av fastigheten om det finns likvid.


Avgiftssänkning på 5%, 2021, och ingen planerad avgiftsförändring inom de närmsta åren.


Föreningen har 2020 betyget Aallabrf.se (högsta betyg A++ innebär en mycket god ekonomi).


En oberoende revisor granskar föreningens årsredovisning och utför en revision av styrelsens förvaltning varje år. Detta ska ge en trygghet till medlemmarna att allt går rätt till i föreningen. Revisorns uttalande finns i slutet på årsredovisningen.


Revisor

Magnus Emilsson, Borevision

Tel: 031-760 12 65

Epost: magnus.emilsson@borevision.se

Hemsida: www.borevision.seDokument

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020


Budget och Underhållsplan 2022Uppdaterad 2022-05-19.

Årsstämma

Vi håller årligen ett möte under första kvartalet som är vårt högsta beslutande organ. Här får medlemmarna välja sin styrelse, valberedning och revisor för det aktuella året. Årsredovisningen för det gångna året presenteras och vi tar upp viktiga punkter som har hänt under året. 


Vi går igenom samtliga motioner som har skickats in senast en vecka innan årsstämman. En motion är ett förslag till ett beslut, och alla medlemmar har möjlighet att skriva motioner till årsstämman. Det kan vara allt från renovering av balkonger till inköp av blommor på gården.


Vi uppmuntrar medlemmar att delta på årsstämman för där har ni möjligheten att påverka och göra era röster hörda! Det är för er egna trivsel i bostadsrättsföreningen och om ni inte tar initiativ så kanske ingen annan gör det heller.