Årshjul

Årshjul

Aktivitet

Frekvens

Period

Årsstämma

Årlig

Vår

Våraktivitet (t ex grilla)

Årlig

Vår

OVK

Var 3:e år

Vår

Räkfrossa på gården

Årlig

Höst

Julmingel i föreningslokalen

Årlig

December

Sopcontainer på gatan

2 ggr per år

Vår/Höst

Cykelrensning

Var 3:e år

Höst
(one.com faktura)

Årlig

Maj