Dörr, nycklar och taggar

Dörr, nycklar och taggar

Säkerhetsdörrar

Föreningen har bytt ytterdörrarna (år 2021) i samtliga lägenheter till säkerhetsdörrar med klassen RC3. Dessa ytterdörrar får ej under några omständigheter bytas ut eller modifieras. Säkerhetsdörrarna har nämligen en funktion som heter "Serviceläge" där medlemmen kan tillåta fastighetsskötaren att ta sig in i lägenheten när man ej är hemma. (OBS! Det är endast när medlemmen tillåter det som det är möjligt.) Läs mer om hur man sätter dörren i serviceläge.


För att beställa extranycklar till säkerhetsdörren ska man skriva till styrelsen och bifoga/ange:

 

  1. Foto av nyckelns huvud som utvisar nyckelns nummer.
  2. Ange hur många kopior av nyckeln man önskar.
  3. Ange mobiltelefonnummer (när nyckeln är klar aviseras detta via sms) och personnummer för den person som ska hämta nyckeln (hämtas av medlem med giltig legitimation) hos Byggbeslag på Marieholmsgatan 54 A, Gamlestaden. Den som ska hämta nyckeln måste vara medlem i föreningen.


OBS! Boende kommer att debiteras för kostnaden (254 kr inkl. moms per nyckel).


Föreningens vs lantmäteriets lägenhetsnummer

Föreningens lägenhetsnr (1-111) ska du referera till om det är interna frågor inom föreningen (till styrelsen, förvaltaren etc).

Lantmäteriets lägenhetsnr (1xxx) ska användas till myndigheter och externt (Skatteverket, Polisen, posten etc).


Du hittar båda lägenhetsnumrena på utsidan av din ytterdörr och vid tavlan på entréplan.

Taggar

När du beställer en ny tagg behöver du ange samtliga taggar i hushållet för att styrelsen ska kunna säkerställa att ingen tagg är ute på vift.

Vi behandlar din beställning så snart vi kan och återkommer.


Betalning:

Betala till föreningens bankgiro 5489-2278 och ange ditt brf lägenhetsnummer (1-3 siffror) som referens.

Beställa en ny tagg (80 kr).
Spärra en tagg.
Återaktivera en tagg (pga lång inaktivitet).