Övrigt

Övrigt

Om Stampen

Stampen är en stadsdel och ett primärområde i Göteborg inom stadsdelsnämndsområdet Centrum. Stampens stadsdelsgräns är historiskt sett naturlig, såsom ett vattenomflutet område med Vallgraven i väster, Fattighusån i söder, Mölndalsån i öster och vassen mot Göta älv i norr. Stadsdelen har en areal på 35 hektar.


Stadsdelen har tät kvartersbebyggelse med kontor och bostäder intill huvudgatorna Odinsgatan-Friggagatan.


Centralt i stadsdelen ligger Stampens kyrkogård med sin stenportal med inskriften "Tänk på döden", Mariakyrkan och Mariagården – Fattighuset.


Vid Svingeln ligger det gamla tukt- och spinnhuset från 1742. Husen har sedan 1909 kallats för Gullbergsbrohemmet.


Genom området rinner Mölndalsån, med Stampen väster- och norra Gårda öster om ån.


Norra Gårda är under kraftig omvandling från industri- och lagerområde till att bli en del av centrum. Nya kontorskomplex och lägenheter för 3 000 boende byggs eller planeras för stadsdelen. Spårvägssällskapet Ringliniens och Göteborgs spårvägars spårvagnshallar ligger också i stadsdelen.


För mer info klicka här.

Dubbdäcksförbud

På Friggagatan och Odinsgatan får du inte köra med dubbdäck. Har du dubbdäck på bilen måste du välja en annan väg. Bryter du mot förbudet kan du få böter.


Dispens ska avse ett visst ändamål och ges endast om det finns särskilda skäl. För att inte undergräva syftet med den lokala trafikföreskriften ska den som begär ett undantag ha ett skäl som är särskilt för just honom eller henne, eller en avgränsad grupp. Boende och verksamma i området runt Friggagatan och Odinsgatan är inte en sådan avgränsad grupp att dispens kan tillämpas.


Vinterdäck krävs 1 december – 31 mars om det är vinterväglag.


För mer info klicka här.

Knutpunkten Svingeln

Efter en ombyggnad 2018 blev Svingeln en mer attraktiv knutpunkt för kollektivtrafikresenärer. Tidigare var hållplatserna vid Svingeln utspridda, vilket gjorde byten krångliga, tidskrävande och osäkra. Nu ligger buss- och spårvagnshållplatser närmare varandra och det finns plats för fler bussar och busslinjer.


Klicka på knappen nedan för att komma till tidtabellen som är i realtid (via Västtrafiks hemsida).