Stadgar & regler

Stadgar & regler

Att bo i en bostadsrätt

När ni köper en bostadsrätt (insatslägenhet) så överlåter den tidigare innehavaren rätten att utnyttja lägenheten till er. Ni äger alltså juridiskt sett inte lägenheten men har ändå stora möjligheter att påverka ert boende.


Varje månad betalar ni en avgift till föreningen (motsvarande hyra i en hyresrätt) som ska täcka de gemensamma kostnaderna i fastigheten såsom underhåll, drift, räntor och amorteringar. Det är viktigt att inse att alla medlemmar har ett ansvar att fastigheten sköts på bästa sätt så att vi kan undvika onödiga kostnader. En skötsam förening ger ett tryggt boende och lägre månadsavgifter.

FÖRENINGENS STADGAR


Stadgarna beskriver hur vår förening arbetar och vilka regler vi har att förhålla oss till. Här står det om styrelsens huvuduppgifter, samt vilka rättigheter och skyldigheter en medlem har. Enligt praxis är det endast under årsmötet som vi kan ändra i stadgarna.


FÖRENINGENS ORDNINGSREGLER


Vi som bor i föreningen ska tillsammans skapa en trevlig boendemiljö och förvalta huset och gården som vi har.

Vi ska respektera varandra och har därför tillsammans upprättat ordningsregler.