Hem

Senaste nytt i föreningen


2021-10-07, Lås på grinden

På grund av att medlemmar och hantverkare parkerar på gården utan att respektera regeln med endast på- och avlastning så har styrelsen blivit tvungna att sätta ett lås på grinden. Det är en brandgata som inte får blockeras ifall något inträffar (som branden på Övre Husargatan).


Hör bara av er till styrelsen om ni behöver komma in på gården för på- och avlastning!


2021-08-31, Byte av fläkt på uppgång 62/64

Styrelsen har tidigare beslutat att byta den slitna/dåligt fungerande fläkten och motorn som förser Stampgatan 62/64 med friskluft. APS har påbörjat monteringsarbetet igår (den 30:e augusti). Arbetet som sker i fläktrummet på våning 7 på 62:an kommer att fortgå under ca tre veckor inkl. provkörningar etc. Under den tiden kommer ingen ventilation att fungera i dessa trappuppgångar. Varje lägenhetsinnehavare får därmed själv vädra efter behov.


De som är direkt berörda har också fått information i sin brevlåda.


2021-04-18
Information om föreningens stämma 2021                                                                                   

Med anledning av pågående pandemi kommer även 2021 års föreningsstämma att genomföras genom att medlemmarna poströstar i förväg och själva stämman genomförs utan medlemmarnas närvaro.


Kallelse till stämman den 10 maj 2021, dagordning, röstsedlar m.m. kommer att delas ut stadgeenligt inför stämman.


Eftersom denna form av stämma gör att det saknas förutsättningar att ställa frågor till eventuella motionärer och motionärerna inte har möjlighet att utveckla sin talan, kan styrelsen välja att senarelägga behandlingen av motioner till senare tillfälle. Vår förhoppning är att läget har förändrats till hösten och att vi kan ha en stämma med medlemmarna fysiskt närvarande. Vid ett sådant tillfälle kommer motioner som inte lämpar sig att behandlas genom poströstning att diskuteras och beslutas. De motioner som inte behandlades 2020 finns sparade och kommer att tas upp vid ett sådant tillfälle.


Om du vill lämna in en motion inför stämman 2021 ska denna motion läggas i styrelsens brevlåda eller skickas till styrelsen@breitenfeld.se senast den 23 april 2021. Motionen måste märkas med namn och lägenhetsnummer (001-109).

 

2021-03-25, Bytet till säkerhetsdörrar

Föreningen har bytt ytterdörrarna i samtliga lägenheter till säkerhetsdörrar med klassen RC3. Dessa ytterdörrar får ej under några omständigheter bytas ut eller modifieras. Säkerhetsdörrarna har nämligen en funktion som heter "Serviceläge" där medlemmen kan tillåta fastighetsskötaren att ta sig in i lägenheten när man ej är hemma. (OBS! Det är endast när medlemmen tillåter det som det är möjligt.) Läs mer om hur man sätter dörren i serviceläge här.


2021-03-14, Reparation av stam

Reparation av stam i uppgång 62/64 kommer påbörjas 22 mars och beräknad slutdatum är 1 april. Vatten och avlopp kommer att stängas av under denna perioden. En hygienvagn med daglig städning kommer att ställas upp på gården. Informationsblad har lagts i de berördas brevlådor.


Välkommen till Brf. Breitenfeld!

Här bor vi centralt i ett lugnt område i Stampen med många restauranger och gångavstånd till knytpunkten Svingeln.


Läs mer om vår bostadsrättsförening.

Föreningens innergård
Föreningens innergård
Det är avskärmat från trafiken utanför och barn kan leka på gården.
Friggagatan utanför
Friggagatan utanför
Här finns det restauranger och butiker längs hela gatan.
Gångavstånd till Svingeln
Gångavstånd till Svingeln
En knytpunkt för kollektivtrafiken.