Kontakt

Kontakt

Styrelsen och valberedningen

Styrelsen valdes på det ordinarie årsmöte 2024 och består av fem ordinarie ledamöter samt tre suppleanter.

VICTORIA SJÖBERG

ORDFÖRANDE

STEFAN HALL

VICE ORDFÖRANDE

CHARLOTTA NORDEVIK

SEKRETERARE

NINA NEXBORN

LEDAMOT

MATS BJÖRKLUND

LEDAMOT

KEVIN YEH

SUPPLEANT

ALEXANDER LUNDÉN

SUPPLEANT

ANDREAS ECKHOFF

SUPPLEANT

Har du frågor eller synpunkter kring boendet, kontakta oss gärna via email. Vi har väldigt begränsad möjlighet att svara i telefon. För utdrag från lägenhetsregistret, kontakta den ekonomiska förvaltningen nedan.

Epost: styrelsen@breitenfeld.se

(Styrelsen har även en brevlåda vid tvättstugan 64-66 men där kan ett svar dröja längre.)


Är du mäklare och vill komma i kontakt med styrelsen, skicka gärna ett mail till oss. Vänligen undvik att ringa då vi har begränsad möjlighet att svara i telefon.


Är du intresserad av att gå med i framtida styrelse?

Epost: valberedningen@breitenfeld.se

Den ekonomiska förvaltningen och fastighetsskötsel

Den ekonomiska förvaltningen hanteras av 8511 Redovisning AB.
Adress: Stampgatan 56C

Telefon: 0722 026 285

Epost: forvaltning@breitenfeld.se

Fastighetskötseln hanteras av GFS Fastighetsservice AB.

Adress: Stampgatan 56C (expeditionstid 08.00-08.15). Ingång baksidan inifrån gården.

Telefon: 031-15 78 90 (vardagar 07.30-14.00, stängt för lunch 11-12)