Kontakt

Kontakt

Styrelsen och valberedningen

Styrelsen valdes på det ordinarie årsmöte 2022 och består av fem ordinarie ledamöter samt tre suppleanter.

ALEXANDER LUNDÉN

ORDFÖRANDE

KEVIN YEH

VICE ORDFÖRANDE

FRIDA ENGSTRÖM

SEKRETERARE

ANNA LARSSON

LEDAMOT

MATS ANDERSSON

LEDAMOT

VICTORIA SJÖBERG

SUPPLEANT

STEFAN HALL

SUPPLEANT

DANIEL JAFARNEIAD

SUPPLEANT

Har du frågor eller synpunkter kring boendet?

Epost: styrelsen@breitenfeld.se

(Styrelsen har även en brevlåda vid tvättstugan 64-66.)


Är du intresserad av att gå med i styrelsen?

Epost: valberedningen@breitenfeld.se

Den ekonomiska förvaltningen och fastighetsskötsel

Den ekonomiska förvaltningen hanteras av 8511 Redovisning AB.
Adress: Stampgatan 56C

Telefon: 0722 026 285

Epost: forvaltning@breitenfeld.se

Fastighetskötseln hanteras av GFS Fastighetsservice AB.

Adress: Stampgatan 56C (expeditionstid 08.00-08.30)

Telefon: 031-15 78 90 (vardagar 07.30-14.00, stängt för lunch 11-12)

PATRIK ANDERSSON

FASTIGHETSSKÖTARE

TONY JANSSON

FASTIGHETSSKÖTARE