Om Stampen

Om Stampen

Allmänt

Stampen är en stadsdel och ett primärområde i Göteborg inom stadsdelsnämndsområdet Centrum. Stampens stadsdelsgräns är historiskt sett naturlig, såsom ett vattenomflutet område med Vallgraven i väster, Fattighusån i söder, Mölndalsån i öster och vassen mot Göta älv i norr. Stadsdelen har en areal på 35 hektar.


Stadsdelen har tät kvartersbebyggelse med kontor och bostäder intill huvudgatorna Odinsgatan-Friggagatan.


Centralt i stadsdelen ligger Stampens kyrkogård med sin stenportal med inskriften "Tänk på döden", Mariakyrkan och Mariagården – Fattighuset.


Vid Svingeln ligger det gamla tukt- och spinnhuset från 1742. Husen har sedan 1909 kallats för Gullbergsbrohemmet.


Genom området rinner Mölndalsån, med Stampen väster- och norra Gårda öster om ån.


Norra Gårda är under kraftig omvandling från industri- och lagerområde till att bli en del av centrum. Nya kontorskomplex och lägenheter för 3 000 boende byggs eller planeras för stadsdelen. Spårvägssällskapet Ringliniens och Göteborgs spårvägars spårvagnshallar ligger också i stadsdelen.


För mer info klicka här.

Knutpunkten Svingeln

Efter en ombyggnad 2018 blev Svingeln en mer attraktiv knutpunkt för kollektivtrafikresenärer. Tidigare var hållplatserna vid Svingeln utspridda, vilket gjorde byten krångliga, tidskrävande och osäkra. Nu ligger buss- och spårvagnshållplatser närmare varandra och det finns plats för fler bussar och busslinjer.


Klicka på knappen nedan för att komma till tidtabellen som är i realtid (via Västtrafiks hemsida).

BRF Breitenfeld

Stampgatan 56C

411 01 Göteborg

Copyright © All Rights Reserved