På gång

På gång

 

Informationsmöte Fredagen den 15 sep 18:30

Plats: Föreningslokalen, Stampgatan 68A

Styrelsen för BRF Breitenfeld kallar till informationsmöte med efterföljande gårdsfest för föreningens medlemmar.

På mötet kommer bl.a. följande att tas upp

- Återvinningoch sophantering, Postboxar, gården, trapphus och källare och ekonomi.

Önskas andra ärenden tas upp ber vi er anmäla detta i förväg via mail eller utskickad talong. Dock senast 5 Sep ska detta ha kommit oss tillhanda.

Efter mötet kommer vi i sedvanlig anda ha vår fantastiska gårdsfest, där det bjuds på räkor, tilltugg och dryck.

OSA senast: 5 Sep.

Styrelsen önskar er varmt välkomna!

 

Fiberinstallation

Installationen var helt färdigställd den 12 December 2016.

Kom ihåg att "fiberkonvertern/modemet" (den stora av de 2 boxarna) skall vara anslutna till eluttaget hela tiden för att anslutningskontroll och aktivering skall kunna göras.

Anslutningen kommer vara klar den 12 December. Efter detta kommer ni kunna beställa tjänster via fiber.

Var god kolla vilka leverantörer ni kan välja mellan https://www.oppenfiber.se/tjanster

Det finns 3 sätt att beställa tjänster på:

  • Anslut din dator direkt i den stora dosan på väggen, där kommer du till en portal där du väljer leverantör och tjänst.
  • Gå in på ovan hemsida och klicka dig vidare till din tänkta leverantör och välj tjänst.
  • Gå in på ovan hemsida och ring därefter din tänkta leverantör.
  •  

Grund tv-utbudet kvarstår hos ComHem.

Ni som redan har internet- och telefoni-abonnemang hos ComHem eller annan leverantör, kom ihåg att ni har uppsägningstid så inte ni drabbas av en massa extra kostnader om intresse av byte finns.

 

Vi kommer även göra en central upphandling för att få så bra pris som möjligt om det sedan är någon som är intresserad av att flytta/komplettera sina boxar/uttag. Detta betalas sedan självt av respektive lägenhetsinnehavare.

Den lilla boxen inte får röras under några omständigheter, då försvinner all garanti för er!!

 

Informationsmöte Fredagen den 9 sep 18:30

Plats: Föreningslokalen, Stampgatan 68A

Styrelsen för BRF Breitenfeld kallar till informationsmöte med efterföljande gårdsfest för föreningens medlemmar.

På mötet kommer bl.a. följande att tas upp

- Gårdsrenovering, fiberinstallation, hissrenovering och ekonomi.

Önskas andra ärenden tas upp ber vi er anmäla detta i förväg via mail eller utskickad talong. Dock senast 31 Aug kl 12:00 ska detta ha kommit oss tillhanda.

Efter mötet kommer vi i sedvanlig anda ha vår fantastiska gårdsfest, där det bjuds på räkor, tilltugg och dryck.

OSA senast: 31 Aug.

Styrelsen önskar er varmt välkomna!

 

Rapport från extra årsmöte 31 mars 2016

Den 31 mars hade BRF Breitenfeld extra årsmöte. Det var 41 lägenheter representerade. Mötet behandlade bland annat val av leverantör för fiberinstallationen.

Det gick ut en påminnelse om rensning av cykelförråden. Alla cyklar och barnvagnar som står där måste märkas med ett rött buntband. Rensning sker den 30 April. Information om detta gick även ut via brev till var medlem den 13 februari -16.

Behöver ni fler buntband, kontakta någon i styrelsen.

 

Rapport från årsmötet 10 mars 2016

Den 10 mars hade BRF Breitenfeld sitt årsmöte. I år var det 46 lägenheter representerade. Föreningen bjöd på riktigt goda smörgåsar detta året samt det sedvanliga kaffet och fikabrödet.

 

Ordföranden gick igenom det gågna året, gällande vad som är gjort och lite om vad som komma skall. Under 2015 har 14 lägenheter bytt ägare. Vi har bra ekonomi i föreningen varpå avgiften kommer att vara oförändrad under 2016.

 

Det hade inkommit 3 motioner samt en proposition i år, som bland annat gällde rök- och grillförbud på de nya trädäcken (Uteplatserna). Propositionen gällde fiberinstallation i fastigheten.

 

Renovering av gården fortlöper, det som händer nu närmst är plantering av det gröna på gården, det nya cykelförrådet kommer slutföras. Samt slipning av asfalten på gården.

 

Ordinarie årsmöte 2016-03-10

Det ordinarie årsmötet är den 10 Mars klockan 19.00 i Gårdabo spinnsalen, Garverigatan 2.

Ärenden/motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 2015-03-01.

Från 18.30 serveras kaffe med tilltugg

Alla medlemmar hälsas välkomna till ett spännande årsmöte.

Anmälan till årsmötet görs senast den 3 Mars till någon i styrelsen på utskickad talong, eller till ordföranden på mail: ordforande[a]breitenfeld.se

 

Luciafirande

2015-12-10 med start kl 18:00

Vi bjuder på glögg, pepparkakor och ett gött häng med era grannar.

Välkomna!

 

Informationskväll med efterföljande gårdsfest!

2015-09-04 kl 18:30

Styrelsen håller informationskväll gällande gårdsrenoveringen mm efter mötet avslutar vi med lite räkfrossa, poängpromenad och kaffe.

Välkomna!

 

Rapport från årsmötet 5 mars 2015

Den 5 mars hade BRF Breitenfeld sitt årsmöte. I år var det 31 lägenheter representerade. Föreningen bjöd på riktigt goda smörgåsar detta året samt det sedvanliga kaffet och fikabrödet.

 

Ordföranden gick igenom det gågna året, gällande vad som är gjort och lite om vad som komma skall. Under 2014 har 11 lägenheter bytt ägare. Vi har fortsatt stark ekonomi i föreningen varpå avgiften kommer att vara oförändrad under 2015.

 

Det hade inkommit en motion i år, som gällde för de ny stadgarna som röstades igenom vid ett extra insatt möte för samtliga medlemmar där denna bifölls en första gång. När det gäller stadgarna måste dessa bifallas på av varandra två separata möten. De nya stadgarna bifölls och är nu de som tillämpas.

 

Renovering av gården kommer ta sin början i Slutet av April, hela gården kommer rensas och asfalt å tätningsskikt kommer bytas ut. Detta kan medföra vattenläckage från taket på bilar som står i garaget innan det nya tätskicktet är på plats. Planerna för hur den nya gården kommer se ut presenterades på mötet.

 

 

Rapport från Styrelsemöte 24 Februari 2015

Vi började med infomöte för de nyinflyttade under 2014, totalt 11 försäljningar och av dessa närvarde 3 nya bostadsrättsägare. Vi började med kaffe/te och kaka. Därefter informerades de om tvättsuga, ventilation, allmänna utrymmen och grovsoprum. Samt vart information hittas, felanmälningar och annan matnyttig information. Därefter lämnade de nyinflyttade lokalen och styrelsen påbörjade då sitt styrelsemöte.

 

Ny oas nära dig

Snart påbörjas arbetena som ska göra Odinsplatsen grönare och skönare. Men vad som ska göras och hur det kommer påverka trafiken? Du som bor i området bjuds in till en informationsträff där Göteborgs Stad kommer att berätta om hur det ska gå till när p-platsen där Friggagatan, Odinsgatan och Folkungagatan möts ska omvandlas till en grön oas.

Dag: Tisdag 8 April

Tid: kl 18-20

Plats Hotel Scandic Crown

Källa: Göteborgs Stad

Läs mer här

 

Rapport från årsmötet 6 mars 2014

Den 6 mars hade BRF Breitenfeld sitt årsmöte. Även detta år var det 33 lägenheter representerade. Föreningen bjöd på riktigt goda smörgåsar detta året samt det sedvanliga kaffet och fikabrödet.

 

Ordföranden gick igenom det gågna året, gällande vad som är gjort och lite om vad som komma skall. Under 2013 har 9 lägenheter bytt ägare. Vi har fortsatt stark ekonomi i föreningen varpå avgiften kommer att vara oförändrad under 2014.

 

Det hade endast inkommit en motion i år, som gällde grillning på uteplatserna för de 2 lägenheter som har detta. Denna motion bifölls.

 

 

Rapport från årsmötet 5 mars 2013

Den 5 mars hade Brf Breitenfeld sitt årsmöte. 33 lägenheter var representerade.

Föreningen bjöd i sedvanlig anda på kaffe, smörgås och fikabröd.

 

Ordförande inledde med att gå igenom vad som hänt i föreningen under det gångna året, bl.a. har 6 lägenheter bytt ägare. Även föreningens ekonomi behandlades och årsredovisningen godkändes. Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet

 

Styrelsen meddelade även att avgiften för 2013 kommer att förbli oförändrad.

 

De motioner som lämnats in gicks igenom, bl.a. tyckte föreningens medlemmar att innergården ska fräschas upp. Vilket kommer att påbörjas under året.

 

Efter årsmötet hade föreningen ett informationsmöte. Här diskuterades bl.a. brandvarnare i trapphusen, belysning med rörelsedetektorer, utfart ur garaget samt nya bokningsrutiner för bastun.

 

Ordniarie årsmöte

Det ordinarie årsmötet är den 5 Mars klockan 19.00 i Mariagården

Ärenden/motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 26/2 2013.

 

Från 18.30 serveras kaffe med tilltugg

Alla medlemmar hälsas välkomna till ett spännande årsmöte.

 

Anmälan till årsmötet görs senast den 28 Februari till någon i styrelsen på utskickad talong, eller till ordföranden på mail: ordforande@breitenfeld.se

Nytt låssytem

För de som inte kunde hämta sina nyckelbrickor i Torsdags den 13/9. Erbjuds nu resterande att hämta ut dem på Tisdag den 18/9 mellan klockan 19.00-20.00

 

Låssystemet är nu i det närmaste helt färdigställt. De nya porttelefonerna är i drift samt passagesystemet. Vissa småjusteringar ska göras på vissa låskistor. Styrelsen har därför beslutat att de nya nyckelbrickorna ska delas ut. Detta görs Torsdag den 13/9 mellan klockan 18.00-20.00 i föreningslokalen. Varje lägenhet tilldelas 3 st nyckelbrickor, önskas fler kan detta beställas av styrelsen. Ifall någon nyckelbricka inte fungerar anmäls detta till styrelsen. De befintliga nycklarna kommer att fungera parallellt några månader. Tappas någon nyckeltagg, är det viktigt att även detta anmäls till styrelsen så den brickan kan tas bort från nyckelsystemet.

Rapport från årsmötet 1 mars 2012

På årsmötet som hölls den 1 mars fanns 36 lägenheter representerade. Antalet deltagare var c:a 50 personer. Styrelsen gick igenom vad som hänt under året och årsredovisningen presenterades.

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

 

Valberedningens förslag till ny styrelse antogs av Stämman, vilket innebär att styrelsen för 2012 är oförändrad.

 

Till stämman hade det inkommit 7 motioner som alla behandlades men med varierande resultat. Stämman beslöt bl.a att

 

- garage kön skall finns på hemsidan och att köplatsen är det datum då intresseanmälan inkom.

 

- nytt lås och porttelefon system skall installeras.

 

- styrelsen skall undersöka möjligheter och intresse av att bygga ett ”fibernät” som alternativ/komplement till Comhem.

Ordniarie årsmöte

Det ordinarie årsmötet är den 1 Mars klockan 19.00 i Mariagården

Ärenden/motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 23/2 2012.

 

Från 18.30 serveras kaffe med tilltugg

 

Alla medlemmar hälsas välkomna till ett spännande årsmöte.

 

Anmälan till årsmötet görs senast den 23 Februari till någon i styrelsen på utskickad talong, eller till ordföranden på mail: ordforande@breitenfeld.se

Rapport från årsmötet 3 mars 2011

-40 lägenheter fanns representerade vilket är något mer än vad det varit de senaste åren.

 

– föreningens ekonomi är fortsatt stabil och höjning av månadsavgiften är inte planerad. Detta är dock beroende på ränteläget.

Av föreningens utgifter står räntor för 35%.

Övriga poster är driftskostnader 51%, fastighetsskatt 4%, avskrivningar 7% och överskott på 3%.

 

Föreningens lån ligger idag till hälften med rörlig ränta. Ett lån på c:a 12 milj skall skrivas om till hösten.

Några stora underhållsarbeten är inte planerade för 2011.

 

Stämman valde in 2 nya suppleanter, Barbro Kanski och Jan Erik Simonsen.

 

Till stämman hade 2 motioner inkommit. Den ena behandlade rökning och belysning vid uppgång 68B. Stämman beslöt att avslå motionen men gav styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att sätta upp egen belysning vid entrén från Alströmergatan.

 

Den andra motionen handlade om återvinning av sopor och om soprummen. Stämman beslöt att utöka öppettiderna för grov soprummet men att behålla sopnedkasten.

Ordniarie årsmöte

 

Det ordinarie årsmötet är den 3 Mars klockan 19.00 i Mariagården

 

Ärenden/motioner som medlem önskar få behandlat under stämman, skall vara styrelsen tillhanda senast 2011-02-24.

 

Anmälan till årsmötet görs senast den 23 Februari till någon i styrelsen på utskickad talong, eller till ordföranden på mail: ordforande@breitenfeld.se

 

Nya lägenhetsnummer

Under det kommande halvåret ska de som bor i flerbostadshus få sina adresser kompletterade med lägenhetsnummer.

 

Det är riksdagen som har beslutat att alla bostäder i Sverige ska föras in i ett lägenhetsregister och att folkbokföringen ska kompletteras med lägenhetsnummer. Uppgifterna ska sedan användas av Statistiska centralbyrån för att ta fram statistik.

 

Vi i Brf Breitenfeld kommer därför att få två lägenhetsnummer då vi även kommer att behålla vårt gamla nummer. Vilket Ditt nya nummer blir, finns att läsa på informationstavlan i trapphuset.

 

Läs här om hur numreringen kommer att se ut. Läs mer

Föreningsmötet 3 september

Cirka 50 personer slöt upp på höstens informationsmöte. Ordförande Jan Olderin informerade om vad som är på gång i föreningen.

 

- Ekonomin är stabil. Det finns cirka 2 miljoner kronor i kassan. Finns inga planer på att höja månadsavgiften. Fjärrvärmen och elen blev betydligt dyrare än normalt under vintern på grund av kylan. I september läggs ett lån på cirka 13 miljoner kronor om. Räntan på lånet är idag 4,78% och allt talar för att det blir betydligt lägre ränta nu.

 

- Takmålningen är nästan klar. Det är rännan ut mot Stampgatan och fasadplåtar in mot gården som inte är färdigmålade. Ska bli klart i höst.

 

- Styrelsen håller på att ta in offerter på målning av varje entréplan. Oklart om allt kommer göras samtidigt. Det beror på hur mycket det kommer att kosta.

 

-Blomlådorna på gården målas om nu under hösten. Arbetet kommer att pågå några veckor.

 

- Städningen i trapphusen är inte alla nöjda med. Avtalet med städfirman bygger på att de städar varannan vecka under sommaren och varje vecka under vintern.

 

- Det ska bli en utrensning i cykelrummen för att bli av med kvarglömda cyklar. Ej klart när.

 

- Belysningen i grovsoprummet och återvinningsrummet ska bytas till sensorstyrd armatur. Möjligen kommer även cykelrummen få liknande armatur.

 

 

Efter mötet hölls en räkfrossa. De enda timmarna regn under veckan kom tyvärr just då, så istället för att frossa på gården så käkades det räkor inomhus.

Vad händer på Friggagatan?

I augusti började trafikkontoret att bygga om Friggagatans norra del. De fyra körfälten ska bli två. Det kommer även att gå att med bil köra ut till både höger och vänster från Alströmergatan (idag går det bara att köra till höger). Det kommer också att bli en dubbelriktad cykelbana på södra delen av Friggagatan. Arbetet beräknas vara fädigt till hösten 2011.

 

Följande butiker har öppnat eller kommer öppna i de nya husen:

 

- I Love Pizza, JohanniBar, Fitness24Seven, Triumf glasscafé, DocMorris apotek, en frisör, Time, COOP Supermarket samt en Hemmabutik (vitvaror).

 

Inflyttningen till hyresrätterna har börjat och pågår året ut.

 

Läs mer här:

 

Trafikkontoret har detaljinformation om bygget. Pdf-fil med kartor och ritningar eller gå till deras hemsida.

 

Ansvarigt företag för byggandet av de nya fastigheterna: Stigberget

 

Information från kommunen, obs, stor pdf-fil.

 

 

Stampen

Copyright © All Rights Reserved

BRF Breitenfeld 2016

Kontakta webbmaster