Om stampen

Historia

Vid en första blick så verkar bebyggelsen vid Stampen mest kommit till på 70-90-tal, men trots att området inte är så stort så finns det många äldre skatter.

Mariakyrkan (Fattighuset)

Kyrkan invigdes10 december 1815. Den ritades av Carl Wilhelm Carlberg som även ritade Domkyrkan som invigdes samma år. Likheter finns!

Mariagården

En av Göteborgs äldsta träbyggnader. Den ritades av Bengt Wilhelm Carlberg och färdigställdes 1767.

Kyrkogården

Stampens kyrkogård invigdes 1804 på Fattighusängen. Då hette kyrkogården Nya Begravningsplatsen. 1980 kom en minneslund till. Idag finns det 2531 gravplatser. Efter 1886 uppläts inga nya gravar, men från 60-talet gjordes gravar för urnor.

Copyright © All Rights Reserved

BRF Breitenfeld 2016

Kontakta webbmaster