Kontakt

Styrelsen

Styrelsen valdes på det ordinarie årsmötet den 21 mars 2018 och består av fem ordinarie ledarmöter samt tre suppleanter.

 

Ordförande

Maria Hansson

 

ordforande@breitenfeld.se

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare

Björn Stahlin

 

sekreterare@breitenfeld.se

 

 

 

 

 

 

Ledamot

Jan-Erik Simonsen

031-15 18 11

 

ledamot2@breitenfeld.se

 

 

 

 

 

Suppleant

Kevin Yeh

 

suppleant2@breitenfeld.se

Vice Ordförande

Hans Johansson

 

viceordforande@breitenfeld.se

 

 

 

 

 

 

Ledamot

Annika Karlsson

 

 

ledamot1@breitenfeld.se

 

 

 

 

 

Suppleant

Alexander Lundén

 

 

suppleant1@breitenfeld.se

 

 

 

 

Suppleant

Michel Laporte Gordon

 

 

 

 

Valberedning

 

Jan Olderin

 

 

Bosse Olsson

 

Postadress

Brf Breitenfeld

Box 161

421 22 Västra Frölunda

Förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Dahlsjös Affärs och Fastighetsbyrå AB.

Karl-Rune Dahlsjö

031-41 86 00

0708-41 86 66

forvaltning@breitenfeld.se

Föreningslokalen

För att hyra/låna lokalen kontakta

Pirjo Sydänmaanlakka 031-156366

lokal@breitenfeld.se

Fastighetsskötsel

GFS Fastighetsservice

Stampgatan 56C

411 01 Göteborg

 

Tony Jansson

 

 

 

 

 

 

Kjell Andersson

 

 

 

 

Felanmälan dygnet runt: 031-15 78 90

Efter kl 15 M-F kopplas du vidare till SOS som tar emot ärendet. Dygnet runt L-S.

eller maila: gfs@gfs-gbg.se

Copyright © All Rights Reserved

BRF Breitenfeld 2016

Kontakta webbmaster