Garage

Garage

Under föreningens fastighet finns ett garage. Där finns det 51 fasta platser samt en plats för dygnshyra. De fasta platserna förmedlas via föreningens förvaltare Dahlsjös Affärs och Fastighetsbyrå AB anmälan görs via intresseanmälan. Platsen för tillfällig parkering förmedlas genom nyckelansvarig. Adresser finns under rubriken kontakt.

 

Kostnaden är 600 kr i månaden för fasta platser, och 50kr/dygn för tillfällig parkering i max 1 vecka (lägsta avgift är 150 kr).

 

För närvarande är det kö till de fasta platserna. Kötiden varierar givetvis beroende på hur snabb omsättningen på platserna är. När en lägenhet säljs där ägaren haft garageplats så går den lediga garageplatsen till den person som stått längst i kön, alltså inte till den som köper lägenheten.

OBS! För att få sätta upp sig i kö måste man ha flyttat in i lägenheten.

När du blir erbjuden parkeringsplats måste du äga,leasa eller ha tjänste-, förmåns- bil för att bli tilldelad platsen.

Andrahandsuthyrning till externa personer (alltså ej medlemmar i föreningen BRF Breitenfeld) är ej tillåten.

 

Det finns även ett separat utrymme för motorcyklar. Vid intresse fyll i intresseanmälan och skriv att det gäller MC garage.

 

Vill du säga upp din garageplats gör du detta även här.

Till intresseanmälan för garagekö

Garagekö

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

 

2015-09-15

2015-09-19

2015-10-05

2015-10-27

2015-10-31

2015-11-24

2016-02-21

2016-03-01

2016-03-17

2016-03-30

2016-06-07

2016-06-29

2016-07-06

2016-08-19

2016-10-20

2016-11-01

2016-11-02

2017-01-02

2017-05-19

2017-07-04

2017-10-31

2017-11-05

2017-12-05

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved

BRF Breitenfeld 2016

Kontakta webbmaster