Att bo i vårt hus

Att bo i bostadsrätt

Att bo i en bostadsrätt innebär att du har stora möjligheter att påverka ditt boende. När du "köper" en bostadsrätt så överlåter den tidigare innehavaren lägenheten till dig. Innan överlåtelsen är klar så måste du bli antagen som medlem i föreningen. Detta beslut fattas av föreningens styrelse.

 

Som innehavare får du en andel i föreningens förmögenhet samt rätten att utnyttja lägenheten. Du äger alltså juridiskt sett inte lägenheten.

 

Varje månad betalar du en avgift till föreningen (motsvarande hyra i hyresrätt). Avgiften ska täcka föreningens kostnader för underhåll, drift, räntor och amorteringar.

 

Du tillsammans med övriga medlemmar väljer på årsstämman en styrelse som ansvarar för det löpande arbetet i föreningen. Större och kostsamma beslut bör fattas på årsstämman. Det är viktigt att inse att alla medlemmar har ett ansvar för att fastigheten sköts. En god ekonomi innebär ett tryggt boende.

Renovering av lägenhet

För större renoveringar eller ombyggnationer krävs styrelsens tillåtelse.

Fyll i blanketten och maila eller skicka till ansvarig i styrelsen som då kommer behandla din förfrågan.

OBS! Kommer ni på att ni missat något i er anmälan, komplettera då med en ny anmälan. Endast förfrågningar via blankett är giltig.

Tillståndet är giltigt i max 6 Månader. Överträdelser kommer att beivras.

Vid renovering av badrum/våtrum krävs uppvisande av våtrumscertifikat från entreprenören innan godkännande för renoveringsstart ges. Efter genomförd renovering kontaktas styrelsen för en syn som utförs av styrelsen eller annan sakkunnig person, samt vid våtrumsarbete överlämnas en kopia på våtrumsintyget till styrelsen. Vår handläggningstid är ca 2v, var goda respektera detta.

Blanketten finns här Maila ansvarig här

Vår innergård

2013 gjordes en stor sittgruppsplats vid 68B iordning med ett sol/regnskydd som är uppsatt under sommarhalvåret.

Blomlådorna fick ny grönska 2012 och målades om under hösten 2012. Sanden vid lekplatsen byttes ut 2007 till EU-godkänd sand. Skötsel av växter och blommor sköts av en trädgårdsmästare samt frivilliga boende.

 

Entrén till vår gård är genom grinden mot Stampgatan. Det finns en låst grind mot vår grannförening HSB. Det finns tyvärr inget servitut mellan föreningarna som ger oss rätt att använda deras stora valv mot Stampgatan och köra in större fordon på vår gård. Men på årsmötet 2008 beslöts att verka för att det öppnas upp en passage för t ex barnvagnar mellan gårdarna. Det finns en maxgräns för hur tunga fordon som får köra på gården, eftersom gården är taket till garaget. En del sprickor har uppstått i garagets tak på grund av att en brandbil tidigare kört in på gården.

Felanmälan

Föreningen har avtal med GFS Fastighetsservice som ligger på Stampgatan 56C. Där träffar du Kjell Andersson och Tony Jansson. Du hittar kontaktuppgifterna under fliken kontakt.

 

GFS säljer även vitvaror till lägenheterna. De har de flesta kända märken. I deras priser ingår installation av de nya produkterna och bortforsling av de gamla varorna.

 

Behöver du hjälp med att transportera grovsopor som inte får slängas i soprummet, så kan GFS hjälpa till mot en mindre kostnad.

Balkonger

Balkonger är både en glädje och ett ansvar. Det är tillåtet att glasa in balkonger som inte ligger högst upp. För att behålla en enhetlig fasad så ska material från företaget Alulux Balkonginglasning användas.

Det är inte tillåtet att värma upp balkonger under vintern eftersom det kan bildas istappar som ramlar ner på gatan (i värsta fall skada människor nedanför).

Balkonger på våning 6 o 7 får ej glasas in.

Copyright © All Rights Reserved

BRF Breitenfeld 2016

Kontakta webbmaster